Thursday 3 November 2011

Dagens sang: Lars Lilholt - et folk, et menneske

Den har altså en virkelig god tekst, hvis man ser på hvordan verden er skruet sammen i dag!!!

No comments:

Post a Comment